Konzultace

by

Co od konzultací očekávat aneb proč já?

 • Všechny informace a výsledky analýz sděluji vždy tak, jak jsou – bez obalu a zbytečné „omáčky“.
 • Mým cílem není, abyste mě měli „rádi“. Mým cílem je Vaše progrese. 
 • Jsem efektivní – nezatěžkán potřebou vytvářet příjemné iluze se mohu plně soustředit na Vás a na podrobnou analýzu situací, kauz a projektů, s nimiž přicházíte.
 • Jednám vždy v zájmu svého klienta nezávisle na relativní společenské konvenci
 • Konzultace je „urychlovač“ – získáte informace, které Vám ostatní většinou nesdělí a jejichž nacházení formou pokusů/omylů stojí člověka zpravidla spoustu času a energie.
 • Konzultace znamenají ušetření značné části Vašich mentálních kapacit. Tyto kapacity mohou být ihned investovány do aplikace již získaných informací a efektivních změn stávajících situací v rovinách osobních, pracovních i obchodních.
 • Nový způsob myšlení, nový vhled, nové informace. Zpočátku se Vám mohou některé věci jevit jako „nesmysl“ nebo jako „nemožné“, což je normální. Kdybyste je dosud nepovažovali za nesmysl či za nemožné, patrně byste je již dávno dělali…


Okruhy konzultací:

1) Firemní – semináře, přednášky, workshopy….

 • klíčové aspekty pozitivní a negativní motivace
 • progrese jedince a její udržitelnost
 • efektivní vedení týmu
 • analýza emočních pochodů cílové skupiny
 • optimalizace obsahu firemní prezentace s důrazem na emoční obraz produktu, služby či značky
 • emoční marketing

2) Osobní konzultace

 • práce s emocemi, jejich třídění, význam a využitelnost
 • rozvoj EQ
 • motivace, bod zlomu a udržitelná progrese
 • stanovení priorit v rozhodovacích procesech
 • rozbory kolizních situací v osobních i pracovních vztazích, jejich příčiny a řešení
 • analýzy vzorců chování a reakčních vzorců
 • identifikace a změna patologických asociačních vzorců, vytvoření struktury nových vzorců

Cena: 1290 Kč/hod