Úvod

by

Vítejte na mých webových stránkách!

Klíčovým bodem mojí práce je využitelnost obou polarit motivace a rozvoj emoční inteligence.

Populární „motivační“ hesla o tom, jak je vše možné, jak může být kdokoliv kýmkoliv atd. byste zde však hledali marně. Tyto a jim podobné fráze možná hezky zní, pěkně se poslouchají a dokáží navodit chvilkovou příjemnou iluzi, ve skutečnosti však odporují elementárním principům jedinečnosti i logiky a v procesu progrese jedince se ukazují jako zcela nefunkční. Reálná motivace není o frázích, heslech, víře, ani přesvědčení….

Reálná motivace vychází z autentických emocí člověka spojených v konstruktivně využitelnou veličinu. Její polaritu si člověk nevybírá – je přímo odvislá od stupně progrese dotyčného v dané situaci a na začátku procesu progrese je VŽDY negativní.

Jako mentální kouč pracuji pouze s emocemi, které klient skutečně cítí – které existují, nikoli s těmi, které „by měl“ cítit. Jen reálné emoce (pozitivní i negativní) mají potenciál přivést člověka k bodu zlomu a spojit se v reálnou motivaci, jež přiměje dotyčného jednat a začít dělat věci jinak.

Problematiku motivace je nutno vnímat komplexně z pohledu člověka samotného i z pohledu sociálních skupin, jež na něj působí. Zde se velmi často setkáváme s fenoménem společenské brzdy, kdy paradoxně dochází k masivnímu potlačování jak negativní, tak i reálné pozitivní motivace. Konkrétní aspekty společenské brzdy a další dogmata, jimiž se mnohdy řídíme, ale která již dávno nefungují, nikdy nefungovala, nebo naopak fungovala velice dobře, ale ve prospěch někoho úplně jiného (obvykle ve prospěch průměru na úkor jedince), podrobněji rozvádím v příslušných kapitolách tohoto webu.

Nedílnou součástí celého projektu je psychologie asociačních vzorců, jejíž teorie jsem autorem. Ta vychází z mechanistické psychologie I. P. Pavlova a odkrývá základní schémata fungování lidské psychiky – vytváření vzorců z primárních situací, na základě kterých jsou pak vyhodnocovány a řešeny všechny „další“ nastalé situace.

Věřím, že moje práce pomůže mnohým z vás k lepší orientaci na poli emocí a využitelnosti obou polarit motivace a přispěje k učinění náležitých kroků, vedoucích k Vaší progresi a rozzáření Vašeho srdce.

J.S.

Pár slov o autorovi: Jan Stündl, narozen 1.10.1981 v Olomouci. Humanitní vzdělání na Střední zdravotnické škole a vyšší zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci. Další vzdělávání mimo formální či civilní sektor (VLA JEP v Hradci Králové – jako příslušník 4.brn, VA Vyškov – jako důstojník VP). Autor Teorie asociačních vzorců, která řeší zejména determinaci selekce, vzorců chování a reakčních vzorců resp. příčiny chování, prožívání a životních voleb jedince.  Od roku 2013 soukromá praxe v oblasti mentálního koučinku a rozvoje osobnosti.