Úvod

by

Vítejte na mých webových stránkách!

Klíčovým bodem mojí práce je lidská emoce, rozvoj emoční inteligence a využitelnost obou polarit motivace.

Rozum a emoce, přestože každá z těchto soustav „hovoří zcela jinou řečí“, by měly pracovat společně tak, aby výsledek činnosti jedince dával vždy smysl jak z logického, tak emočního hlediska.
Emoční inteligence je schopnost použít rozum a logiku k pochopení, naplnění a využití emocí. Zabývá se a řeší zejména roli a funkci emocí a současnou chybnou praxi v nahrazování emocí logikou. Rozvoj emoční inteligence umožňuje jedinci zapojovat do vědomých rozhodovacích a analytických procesů podvědomá emoční centra mozku, která disponují nesrovnatelně větší paměťovou i operační kapacitou a rychlostí než mozková centra logiky. Součinnost těchto center znamená efektivní navýšení mozkové kapacity a celkové výkonnosti jedince.

Nezastupitelnou roli hraje emoční inteligence v oblasti motivace. Tu vnímáme ve dvou polaritách – pozitivní a negativní.

Polarita motivace je zcela nezávislá na přání a dokonce i na vůli jedince, a odvíjí se od stupně progrese jedince v konkrétní situaci. Snaha směřovat volní a rozumové vlastností jedince k manipulaci s polaritou motivace je tudíž neefektivní a velmi kontraproduktivní.
Atributy pevné vůle a rozumu si člověk pod nekompromisním tlakem evoluce nevyvinul proto, aby jimi potlačoval své mnohdy „nepohodlné“ motivační pochody a činil si tak stávající realitu „příjemnější“. Jejich primárním účelem je faktická změna této reality a následná progrese jedince při využití energetického a  informačního potenciálu, který s sebou reálná motivace v obou svých polaritách přináší.

Významnou součástí tohoto projektu je psychologie asociačních vzorců, jejíž teorie jsem autorem. Psychologie asociačních vzorců vychází z mechanistické psychologie I. P. Pavlova a odkrývá základní schémata fungování lidské psychiky – vytváření vzorců z primárních situací, na základě kterých jsou pak vyhodnocovány a řešeny všechny „další“ nastalé situace.

Věřím, že moje práce pomůže mnohým z vás k lepší orientaci na poli emocí a využitelnosti obou polarit motivace a přispěje k učinění náležitých kroků vedoucích k vaší progresi a rozzáření vašeho srdce.

J.S.

Pár slov o autorovi: Jan Stündl, narozen 1.10.1981 v Olomouci. Humanitní vzdělání na Střední zdravotnické škole a vyšší zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci. Další vzdělávání mimo formální či civilní sektor (VLA JEP v Hradci Králové – jako příslušník 4.brn, VA Vyškov – jako důstojník VP). Autor Teorie asociačních vzorců, která řeší zejména determinaci selekce, vzorců chování a reakčních vzorců resp. příčiny chování, prožívání a životních voleb jedince.  Od roku 2013 soukromá praxe v oblasti rozvoje osobnosti.