Úvod

by

Vítejte na mých webových stránkách!

Klíčovým bodem mojí práce je využitelnost obou polarit motivace a rozvoj emoční inteligence.

Populární hesla o tom, jak je vše možné, jak může být kdokoliv kýmkoliv atd. byste zde však hledali marně. Tato hesla sice pěkně zní, pěkně se poslouchají a dokáží navodit chvilkovou příjemnou iluzi, ve skutečnosti však odporují elementárním principům jedinečnosti i logiky a zkrátka nefungují. Reálná motivace není o frázích, víře, ani přesvědčení….

Reálná motivace vychází z autentických emocí jedince, spojených v konstruktivně využitelnou veličinu. Její polaritu si jedinec nevybírá – je přímo odvislá od stupně progrese dotyčného v dané situaci a na začátku procesu progrese je VŽDY negativní.

Lidská emoce (příjemná i nepříjemná resp. pozitivní i negativní) je v obou svých polaritách významným nosičem psychické a somatické energie. Tuto energii není možné „vymyslet“ či nahradit logikou ani pevnou vůlí jedince a její absence de facto znemožňuje výraznější progresi jedince a výraznější změnu stavu situace, v níž se jedinec nachází.

Dosavadní všeobecně rozšířená praxe v manipulaci emocemi a motivací, spočívající v potlačování jejich negativní polarity a „vymýšlení“ polarity pozitivní, se z dlouhodobějšího hlediska ukazuje jako neefektivní a pro jedince samého velmi kontraproduktivní.
Zapojení rozumových a volních vlastností jedince k potlačování negativních a vynucování pozitivních emocí a motivace nejen že jedinci žádnou energii nepřináší, ale naopak znatelně vyčerpává. Krom chvilkové úlevy, způsobené uměle vytvořenou příjemnou iluzí, nemá z hlediska progrese jedince takováto snaha pro dotyčného absolutně žádný přínos.

Atributy pevné vůle a rozumu si člověk pod nekompromisním tlakem evoluce nevyvinul proto, aby si činil stávající realitu „příjemnější“. Z hlediska evoluce je jejich primárním účelem faktická změna této reality a progrese jedince.

Problematika motivace je dále silně ovlivněna fenoménem společenské brzdy, kdy paradoxně dochází k masivnímu potlačování jak negativní, tak i pozitivní polarity motivace. Konkrétní aspekty společenské brzdy a další dogmata, jimiž se mnohdy řídíme, ale která již dávno nefungují, nikdy nefungovala, nebo naopak fungovala velice dobře, ale ve prospěch někoho úplně jiného (obvykle ve prospěch průměru na úkor jedince), podrobněji rozvádím v příslušných kapitolách tohoto webu.

Nedílnou součástí mojí práce je psychologie asociačních vzorců, jejíž teorie jsem autorem. Ta vychází z mechanistické psychologie I. P. Pavlova a odkrývá základní schémata fungování lidské psychiky – vytváření vzorců z primárních situací, na základě kterých jsou pak vyhodnocovány a řešeny všechny „další“ nastalé situace.

Věřím, že moje práce pomůže mnohým z vás k lepší orientaci na poli emocí a využitelnosti obou polarit motivace a přispěje k učinění náležitých kroků, vedoucích k Vaší progresi a rozzáření Vašeho srdce.

J.S.

Pár slov o autorovi: Jan Stündl, narozen 1.10.1981 v Olomouci. Humanitní vzdělání na Střední zdravotnické škole a vyšší zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci. Další vzdělávání mimo formální či civilní sektor (VLA JEP v Hradci Králové – jako příslušník 4.brn, VA Vyškov – jako důstojník VP). Autor Teorie asociačních vzorců, která řeší zejména determinaci selekce, vzorců chování a reakčních vzorců resp. příčiny chování, prožívání a životních voleb jedince.  Od roku 2013 soukromá praxe v oblasti rozvoje osobnosti.