Analytická centra

by

Lidský mozek disponuje dvěma základními analytickými centry. V každém z nich probíhá vyhodnocování a zpracování informací zcela odlišným způsobem.

Vývojově mladším analytickým centrem je neocortex, kde probíhá analýza stavů a situací na základě logického uvažování. Neocortex tvoří vědomou část lidské psychiky, veškeré pochody této soustavy si tedy člověk uvědomuje. Informace vzešlé z tohoto centra mají podobu slov, čísel, znaků a obrazů a jejich výsledkem jsou myšlenkové pochody, výpočty a logické závěry.

Vývojově starším analytickým centrem je limbický systém. Limbický systém disponuje nesrovnatelně větší paměťovou a operační kapacitou a rychlostí než neocortex a tvoří podvědomou část lidské psychiky. Pochody této soustavy si jedinec neuvědomuje, výsledek těchto pochodů v podobě prožité emoce však zpravidla ano. Analýza stavů a situací zde probíhá na základě složitého algoritmu, jehož klíčovými parametry jsou: vytváření, porovnávání a spouštění vzorců, a porovnávání stavu konkrétních situací s genetickým potenciálem a přirozeností jedince. Informace vzešlé z tohoto centra mají podobu emoce, kterou jedinec prožije a následně si ji může také uvědomit.

Využitelnosti obou analytických center zejména v rozhodovacích procesech člověka je věnována kapitola Emoční inteligence.