Nezařazené

 • Extrémní psychologický pokus zkoumající vliv pozitivní a negativní motivace na chování člověka! V dnešním videu si popíšeme celkový dopad NEGATIVNÍ motivace na členy týmu Biče. Jakým způsobem …

  více
 • Jak funguje reálná motivace? V psychologickém pokusu jsou proti sobě postaveny dva týmy – „Cukr“ vs „Bič“. Tým Cukru byl v rámci pokusu motivován pouze pozitivně, zatímco …

  více
 • Proč by to někdo dělal? Jako zdánlivě absurdní se může jevit snaha o potlačování pozitivní/příjemné polarity motivace. Ve skutečnosti se však jedná o masivně rozšířený fenomén společenské …

  více
 • Lidský mozek disponuje dvěma základními analytickými centry. V každém z nich probíhá vyhodnocování a zpracování informací zcela odlišným způsobem. Vývojově mladším analytickým centrem je neocortex, kde probíhá …

  více
 • Přestože je člověk obdařen schopností logického uvažování, není strojem, do nějž se pouze vloží data a následně „vypadne“ výsledek. Člověk je emoční bytostí, reagující primárně na pocit. …

  více
 • „V životě člověka jsou dva nejdůležitější dny. Den, kdy se narodí, a den, kdy zjistí proč.“ (Mark Twain) Každý živý tvor této planety je vybaven unikátním genetickým kódem. …

  více
 • „Emoční inteligence (EQ) je schopnost použití rozumu a logiky (IQ) k pochopení, naplnění a využití emocí. Zapojuje do vědomých rozhodovacích procesů velmi výkonná podvědomá centra, čímž významně …

  více
 • „Představme si jeden den, kdy bychom museli každého člověka, známého i neznámého, každou situaci, obvyklou i neobvyklou, vědomě analyzovat a následně vymýšlet možnosti řešení, mezi kterými bychom …

  více
 • Přestože je pozitivní motivace soustavou příjemných emocí, bývá i ona velmi často potlačována. K potlačení pozitivní motivace dochází zejména prostřednictvím společenské brzdy a to označením klíčových prvků motivace, …

  více