Příklad 2) – „Lásku si musím zasloužit“

by

Jako příklad ze vztahové roviny si uveďme vcelku rozšířený patologický asociační vzorec typu: „lásku si musím zasloužit“. Pro lepší srozumitelnost jsme si vzorec pojmenovali dogmatem, který jej vystihuje.
Člověk s výše uvedeným vzorcem bude podvědomě vyhledávat a vytvářet vztahy, v nichž platí, že jeden si musí lásku toho druhého zasloužit.
V případě útěkové rekce na tento vzorec se bude dotyčný ze všech sil snažit, aby si zasloužil lásku svého protějšku. V případě útokové reakce bude dotyčný naopak vyžadovat, aby si jeho protějšek svým chováním a jednáním musel zasloužit lásku dotyčného.
Pokud je u jedince tento vzorec přítomen v dominantní skupině asociačních vzorců, bude dotyčný podvědomě vyhledávat a „přitahovat“ pouze situace, vztahy a partnery, kde se bude moci tento vzorec uplatnit a potvrdit. Jiné situace, vztahy a partnery, kde by platil jiný asociační vzorec, například: „o lásku se nikdo prosit nemusí“, bude dotyčný naprosto ignorovat a míjet.
Následné vědomé rozhodování a řešení situace proběhne opět pouze v rámci jednoho a toho stejného vzorce, který se tímto také potvrdí. Jiné alternativy řešení situace pro dotyčného neexistují, jelikož je vzorec neobsahuje. Pro vztahy má dotyčný uložen vzorec: „lásku si musím zasloužit“ a na základě toho se nejen rozhoduje, ale také svým podvědomým chováním přitahuje odpovídající partnery, vztahy a situace.

J.S.