Potlačování pozitivní motivace

by

Proč by to někdo dělal? Jako zdánlivě absurdní se může jevit snaha o potlačování pozitivní/příjemné polarity motivace. Ve skutečnosti se však jedná o masivně rozšířený fenomén společenské brzdy (viz „Syndrom Robina Hooda„) zakořeněný hluboko (nejen) v naší kultuře. V důsledku tohoto fenoménu bývá klíčový prvek reálné pozitivní motivace – touha člověka chtít více – označován jako prvek společensky nepřijatelný a ocitá se tak na černé listině toho, co se nedělá/není vhodné/nesmí/nelze.

Schopnost (v emoční rovině touha) „chtít více“, přestože se jedná o elementární přirozenost každého živého tvora této planety, bývá průměrem vnímána jako významná konkurenční hrozba. Po bodu zlomu a zaznamenání výraznější progrese totiž umožňuje jedinci další rozvoj a expanzi, což obvykle nebývá v zájmu jedincova okolí. Jakmile se takový jedinec jen odváží „chtít více“ a překročí kolektivně stanovenou laťku průměrnosti, bývá ihned označen za „bezohledného, sobeckého a nenasytného“ a částečně či zcela exkomunikován. 

Se schopností člověka „chtít více“ je úzce spjata též znalost vlastní hodnoty, což opět nebývá v zájmu jedincova okolí: Kdo nezná svoji hodnotu, prodává lacino, prodává každému a je vděčný za cokoliv. Takový člověk zpravidla pracuje nikoli na sobě, ale na své schopnosti zavděčit se ostatním, což z něj dělá levně vytěžitelný zdroj a téměř nulovou konkurenční hrozbu – ideální stav pro všechny….tedy kromě dotyčného.

Číst článek Pozitivní motivace

Číst celý článek Motivace (negativní a pozitivní)