Společenská brzda

by

Společenskou brzdou jsou myšleny ustálené principy, pravidla a dogmata, chránící zájmy průměru.

Jedním z příkladů toho fenoménu je „Syndrom Robina Hooda“, kdy je všeobecně považováno za zcela legitimní a „spravedlivé“ bohatým/úspěšným brát a chudým/neúspěšným dávat. Úspěšný/bohatý člověk je v rámci tohoto dogmatu označován za špatného/zlého a proto si „zaslouží“ trest (např. aby mu bylo bráno, konfiskováno či dokonce aby byl přepadán), a naopak člověk neúspěšný/chudý je vnímán jako ten dobrý/hodný a zaslouží si, aby mu bylo dáváno. V rámci Syndromu Robina Hooda je považováno za krajně „nespravedlivé“, aby schopnější, výkonnější a vytrvalejší jedinci měli více než jedinci méně schopní, méně výkonní či méně vytrvalí.