Úvod

by

Vítejte na mých webových stránkách!

Klíčovým bodem mojí práce je využitelnost obou polarit motivace a rozvoj emoční inteligence.

Populární „motivační“ hesla o tom, jak je vše možné, jak může být kdokoliv kýmkoliv atd. byste zde však hledali marně. Tyto fráze možná hezky zní a pěkně se poslouchají, nicméně v procesu progrese člověka se ukazují jako zcela nefunkční. Reálná motivace není o frázích, heslech, víře, ani přesvědčení….

Reálná motivace vychází z autentických emocí člověka a schopnosti využít obou jejich polarit – pozitivní i negativní.

Neexistují „dobré“ a „špatné“ emoce. Emoce je impulz a energie, mající člověka přimět k akci a tuto akci umožnit. Všeobecné snahy o nahrazení emocí rozumem pak znamenají jen celkové potlačení těchto akčních impulzů a vedou k rychlému vyčerpání energetických i mentálních kapacit dotyčného. Rozum a logiku si člověk pod nekompromisním tlakem evoluce nevyvinul proto, aby jimi své emoční pochody nahrazoval a potlačoval, ale aby zefektivnil jejich potenciál a dopad.

Kupříkladu strach, jako jedna z nejvíce nepříjemných negativních emocí, je zároveň nejsilnějším mechanismem, zajišťujícím přežití jedince. Díky strachu je člověk nesrovnatelně vnímavější, obezřetnější, rychlejší a vytrvalejší v okamžiku realizace, a nesrovnatelně pečlivější a důslednější ve fázi příprav.
Pravidla „přežití“ platí v rovinách obchodních, pracovních i osobních, ve světě sportu atd. Strach z prohry, neúspěchu, krachu firmy…. Potlačit jej by bylo stejně neefektivní, jako se jím nechat paralyzovat. Připravili bychom se tak o nejsilnější impulz, nutící nás k nadprůměrnému výkonu, nadprůměrné koncentraci a k podávání nadprůměrných výsledků.

Schopnost negativní emoce (jichž je celé spektrum) využít tam, kde je druzí potlačují či se jim vyhýbají, je jako absolvovat závod na motocyklu, zatímco ostatní jen šlapou na kole nebo jdou pěšky. Dovednosti, která tuto schopnost rozvíjí a jednotlivé emoce spojuje v motivaci, říkáme emoční inteligence (EQ).

Jako mentor a mentální kouč pracuji vždy s emocemi, které klient skutečně cítí – které existují, nikoli s těmi, které „by měl či neměl“ cítit. Jen autentické emoce mají potenciál přivést člověka k bodu zlomu, spojit se v reálnou motivaci a přimět dotyčného jednat a začít dělat věci jinak.

Masivnímu potlačování jsou ovšem velmi často vystaveny také reálné emoce pozitivní (příjemné) a to zejména v důsledku vlivu společenské brzdy. Konkrétní aspekty tohoto fenoménu a další dogmata, jimiž se mnohdy řídíme, ale která již dávno nefungují, nikdy nefungovala, nebo naopak fungovala velice dobře, ale ve prospěch někoho úplně jiného, podrobněji rozvádím v příslušných kapitolách tohoto webu.

Nedílnou součástí celého projektu je psychologie asociačních vzorců, jejíž teorie jsem autorem. Psychologie A.V.  vychází z mechanistické psychologie I. P. Pavlova a definuje základní schémata fungování lidské psychiky – vytváření vzorců z primárních situací, na základě kterých jsou pak vyhodnocovány a řešeny všechny „další“ nastalé situace.

Věřím, že moje práce pomůže mnohým z vás nejen k lepší orientaci na poli využitelnosti emocí, motivace a emoční inteligence, ale také maximalizaci Vašeho osobního potenciálu a dlouhodobě udržitelné progresi.

J.S.

Pár slov o autorovi: Jan Stündl, narozen 1.10.1981 v Olomouci. Humanitní vzdělání na Střední zdravotnické škole a vyšší zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci. Další vzdělávání mimo formální či civilní sektor (VLA JEP v Hradci Králové – jako příslušník 4.brn, VA Vyškov – jako důstojník VP). Autor Teorie asociačních vzorců, která řeší zejména determinaci selekce, vzorců chování a reakčních vzorců resp. příčiny chování, prožívání a životních voleb jedince.  Od roku 2013 soukromá praxe v oblasti mentoringu, mentálního koučinku a rozvoje osobnosti